Nhà liên hoàn cầu trượt ngoài trời

Hiển thị 1–12 trong 41 kết quả

 • Bộ cầu trượt nhà khối liên hoàn đa năng 3 khối HB10-038

  Bộ cầu trượt nhà khối liên hoàn đa năng 3 khối HB10-038

  35.000.000

  Mã sản phẩm:  HB10-038 Sản xuất tại:  Nhập khẩu nhựa và tự sản xuất khung thép Kích thước:  (D650*R290*C330)cm Tiêu chuẩn:  Bộ giáo dục và đào tạo Chất liệu:  Nhựa cao cấp kết hợp khung thép chống gỉ Màu sắc:  Phối các màu Độ tuổi:  2 – 5 tuổi
 • Cầu trượt nhà khối liên hoàn đa năng 3 khối HB10-037

  Cầu trượt nhà khối liên hoàn đa năng 3 khối HB10-037

  35.000.000

  Mã sản phẩm:  HB10-037 Sản xuất tại:  Nhập khẩu nhựa và tự sản xuất khung thép Kích thước: (D650*R290*C330)cm Tiêu chuẩn:  Bộ giáo dục và đào tạo Chất liệu:  Nhựa cao cấp kết hợp khung thép chống gỉ Màu sắc:  Phối các màu Độ tuổi:  2 – 5 tuổi
 • Cầu trượt nhà khối liên hoàn đa năng HB10-036

  Cầu trượt nhà khối liên hoàn đa năng HB10-036

  32.000.000

  Mã sản phẩm:  HB10-036 Sản xuất tại:  Nhập khẩu nhựa và tự sản xuất khung thép Kích thước:  (D650*R290*C330)cm Tiêu chuẩn:  Bộ giáo dục và đào tạo Chất liệu:  Nhựa cao cấp kết hợp khung thép chống gỉ Màu sắc:  Phối các màu Độ tuổi:  2 – 5 tuổi
 • Cầu trượt nhà khối liên hoàn đa năng 3 khối HB10-035

  Cầu trượt nhà khối liên hoàn đa năng 3 khối HB10-035

  35.000.000

  Mã sản phẩm:  HB10-035 Sản xuất tại:  Nhập khẩu nhựa và tự sản xuất khung thép Kích thước: (D700*R290*C330)cm Tiêu chuẩn:  Bộ giáo dục và đào tạo Chất liệu:  Nhựa cao cấp kết hợp khung thép chống gỉ Màu sắc:  Phối các màu Độ tuổi:  2 – 5 tuổi
 • Cầu trượt liên hoàn đa năng 3 khối HB10-034

  Cầu trượt liên hoàn đa năng 3 khối HB10-034

  35.000.000

  Mã sản phẩm:  HB10-034 Sản xuất tại:  Nhập khẩu nhựa và tự sản xuất khung thép Kích thước: (D850*R310*C330)cm Tiêu chuẩn:  Bộ giáo dục và đào tạo Chất liệu:  Nhựa cao cấp kết hợp khung thép chống gỉ Màu sắc:  Phối các màu Độ tuổi:  2 – 5 tuổi
 • Cầu trượt liên hoàn 3 khối kèm xích đu HB10-033

  Cầu trượt liên hoàn 3 khối kèm xích đu HB10-033

  30.500.000

  Mã sản phẩm:  HB10-033 Sản xuất tại:  Nhập khẩu nhựa và tự sản xuất khung thép Kích thước: (D800*R250*C330)cm Tiêu chuẩn:  Bộ giáo dục và đào tạo Chất liệu:  Nhựa cao cấp kết hợp khung thép chống gỉ Màu sắc:  Phối các màu Độ tuổi:  2 – 5 tuổi
 • Cầu trượt nhà khối liên hoàn 3 khối kèm xà đu HB10-032

  Cầu trượt nhà khối liên hoàn 3 khối kèm xà đu HB10-032

  38.000.000

  Mã sản phẩm:  HB10-032 Sản xuất tại:  Nhập khẩu nhựa và tự sản xuất khung thép Kích thước: (D800*R250*C330)cm Tiêu chuẩn:  Bộ giáo dục và đào tạo Chất liệu:  Nhựa cao cấp kết hợp khung thép chống gỉ Màu sắc:  Phối các màu Độ tuổi:  2 – 5 tuổi
 • Cầu trượt nhà khối liên hoàn đa năng 3 khối HB10-031

  Cầu trượt nhà khối liên hoàn đa năng 3 khối HB10-031

  38.000.000

  Mã sản phẩm:  HB10-031 Sản xuất tại:  Nhập khẩu nhựa và tự sản xuất khung thép Kích thước: (D600*R550*C330)cm Tiêu chuẩn:  Bộ giáo dục và đào tạo Chất liệu:  Nhựa cao cấp kết hợp khung thép chống gỉ Màu sắc:  Phối các màu Độ tuổi:  2 – 5 tuổi
 • Cầu trượt nhà khối liên hoàn đa năng 3 khối HB10-030

  Cầu trượt nhà khối liên hoàn đa năng 3 khối HB10-030

  38.000.000

  Mã sản phẩm:  HB10-030 Sản xuất tại:  Nhập khẩu nhựa và tự sản xuất khung thép Kích thước: (D800*R250*C330)cm Tiêu chuẩn:  Bộ giáo dục và đào tạo Chất liệu:  Nhựa cao cấp kết hợp khung thép chống gỉ Màu sắc:  Phối các màu Độ tuổi:  2 – 5 tuổi
 • Cầu trượt nhà khối liên hoàn đa năng 3 khối HB10-029

  Cầu trượt nhà khối liên hoàn đa năng 3 khối HB10-029

  38.000.000

  Mã sản phẩm:  HB10-029 Sản xuất tại:  Nhập khẩu nhựa và tự sản xuất khung thép Kích thước: (D800*R250*C330)cm Tiêu chuẩn:  Bộ giáo dục và đào tạo Chất liệu:  Nhựa cao cấp kết hợp khung thép chống gỉ Màu sắc:  Phối các màu Độ tuổi:  2 – 5 tuổi
 • Cầu trượt nhà khối liên hoàn 3 khối đa năng HB10-028

  Cầu trượt nhà khối liên hoàn 3 khối đa năng HB10-028

  35.000.000

  Mã sản phẩm:  HB10-028 Sản xuất tại:  Nhập khẩu nhựa và tự sản xuất khung thép Kích thước:  (D650*R250*C330)cm Tiêu chuẩn:  Bộ giáo dục và đào tạo Chất liệu:  Nhựa cao cấp kết hợp khung thép chống gỉ Màu sắc:  Phối các màu Độ tuổi:  2 – 5 tuổi
 • Cầu trượt nhà khối liên hoàn đa năng 3 khối HB10-027

  Cầu trượt nhà khối liên hoàn đa năng 3 khối HB10-027

  35.000.000

  Mã sản phẩm:  HB10-027 Sản xuất tại:  Nhập khẩu nhựa và tự sản xuất khung thép Kích thước:  (D700*R350*C330)cm Tiêu chuẩn:  Bộ giáo dục và đào tạo Chất liệu:  Nhựa cao cấp kết hợp khung thép chống gỉ Màu sắc:  Phối các màu Độ tuổi:  2 – 5 tuổi