Nhà liên hoàn cầu trượt ngoài trời

Hiển thị 25–36 trong 41 kết quả

 • Bộ cầu trượt liên hoàn 2 khối đa năng HB10-013

  Bộ cầu trượt liên hoàn 2 khối đa năng HB10-013

  35.000.000

  Mã sản phẩm: HB10-013 Sản xuất tại: Nhập khẩu nhựa và tự sản xuất khung thép Kích thước: (D810*R400*C280)cm Tiêu chuẩn: Bộ giáo dục và đào tạo Chất liệu: Nhựa cao cấp kết hợp khung thép chống gỉ Màu sắc: Phối các màu Độ tuổi: 2 – 5 tuổi
 • Bộ liên hoàn cầu trượt 2 khối ống chui HB10-011

  Bộ liên hoàn cầu trượt 2 khối ống chui HB10-011

  29.500.000

  Mã sản phẩm: HB10-011 Sản xuất tại: Nhập khẩu và tự sản xuất khung thép Kích thước: (D450*R286*C330)cm Tiêu chuẩn: Bộ giáo dục và đào tạo Chất liệu: Nhựa cao cấp kết hợp khung thép chống gỉ Màu sắc: Phối các màu Độ tuổi: 2 – 5 tuổi
 • Cầu trượt liên hoàn 2 khối con cá vàng HB10-009

  Cầu trượt liên hoàn 2 khối con cá vàng HB10-009

  32.500.000

  Mã sản phẩm: HB10-009 Sản xuất: Nhập khẩu và tự sản xuất khung Kích thước: D600*R286*C330cm Tiêu chuẩn: Bộ giáo dục và đào tạo Chất liệu: Nhựa cao cấp kết hợp khung thép chống gỉ Màu sắc: Phối các màu Độ tuổi: 2 – 5 tuổi
 • Nhà khối liên hoàn cầu trượt 2 khối ống chui HB10-007

  Nhà khối liên hoàn cầu trượt 2 khối ống chui HB10-007

  32.500.000

  Mã sản phẩm: HB10-007 Sản xuất tại: Nhựa nhập khẩu và khung tự sản xuất  Kích thước: D450*R286*C330cm Tiêu chuẩn: Bộ giáo dục và đào tạo Chất liệu: Nhựa cao cấp kết hợp khung thép chống gỉ Màu sắc: Phối các màu Độ tuổi: 2 – 5 tuổi
 • Bộ cầu trượt liên hoàn 2 khối ống chui HB10-006

  Bộ cầu trượt liên hoàn 2 khối ống chui HB10-006

  29.500.000

  Mã sản phẩm: HB10-006 Sản xuất: Nhập khẩu và tự sản xuất khung Kích thước: D450*R286*C330cm Tiêu chuẩn: Bộ giáo dục và đào tạo Chất liệu: Nhựa cao cấp kết hợp khung thép chống gỉ Màu sắc: Phối các màu Độ tuổi: 2 – 5 tuổi
 • Nhà liên hoàn cầu trượt 2 khối ống chui HB10-005

  Nhà liên hoàn cầu trượt 2 khối ống chui HB10-005

  29.500.000

  Mã sản phẩm: HB10-005 Sản xuất: Nhập khẩu và tự sản xuất khung Kích thước: D450*R286*C330cm Tiêu chuẩn: Bộ giáo dục và đào tạo Chất liệu: Nhựa cao cấp kết hợp khung thép chống gỉ Màu sắc: Phối các màu Độ tuổi: 2 – 5 tuổi
 • Cầu trượt liên hoàn 2 khối HB10-004

  Cầu trượt liên hoàn 2 khối ngoài trời HB10-004

  26.500.000

  Mã sản phẩm: HB10-004 Sản xuất: Nhập khẩu và tự sản xuất khung Kích thước: D450*R286*C330cm Tiêu chuẩn: Bộ giáo dục và đào tạo Chất liệu: Nhựa cao cấp kết hợp khung thép chống gỉ Màu sắc: Phối các màu Độ tuổi: 2 – 5 tuổi
 • Bộ cầu trượt nhà khối liên hoàn ống chui 2 khối HB10-003

  Bộ cầu trượt nhà khối liên hoàn ống chui 2 khối HB10-003

  32.500.000

  Mã sản phẩm: HB10-003 Sản xuất: Nhập khẩu và tự sản xuất Kích thước: D685*R286*C300cm Tiêu chuẩn: Bộ giáo dục và đào tạo Chất liệu: Nhựa cao cấp kết hợp khung thép chống gỉ Màu sắc: Phối các màu Độ tuổi: 2 – 5 tuổi
 • Bộ nhà khối cầu trượt liên hoàn cầu mây 2 khối HB10-002

  29.500.000

  Mã sản phẩm: HB10-002 Sản xuất: Nhập khẩu và tự sản xuất Kích thước: (D700*R286*C300)cm Tiêu chuẩn: Bộ giáo dục và đào tạo Chất liệu: Nhựa cao cấp kết hợp khung thép chống gỉ Màu sắc: Phối các màu Độ tuổi: 2 – 5 tuổi
 • Nhà liên hoàn cầu trượt ngoài trời kèm xích đu HB10-066

  Nhà liên hoàn cầu trượt ngoài trời kèm xích đu HB10-066

  32.500.000

  Mã sản phẩm: HB10-066 Sản xuất tại: Nhập khẩu Kích thước: (D600*R290*C330)cm Tiêu chuẩn: Bộ giáo dục và đào tạo Chất liệu: Ống sắt + nhựa cao cấp Màu sắc: Phối các màu Độ tuổi: 2 – 5 tuổi
 • Bộ liên hoàn cầu trượt ngoài trời kèm bộ thể chất HB10-041

  Bộ liên hoàn cầu trượt ngoài trời kèm bộ thể chất HB10-041

  35.000.000

  Mã sản phẩm: HB10-041 Sản xuất tại: Nhập khẩu Kích thước: (D700*R290*C330)cm Tiêu chuẩn: Bộ giáo dục và đào tạo Chất liệu: Nhựa cao cấp kết hợp khung thép chống gỉ Màu sắc: Phối các màu Độ tuổi: 2 – 5 tuổi
 • Nhà liên hoàn cầu trượt ngoài trời 3 khối kèm xà đu HB10-039

  Nhà liên hoàn cầu trượt ngoài trời 3 khối kèm xà đu HB10-039

  38.000.000

  Mã sản phẩm: HB10-039 Sản xuất tại: Nhập khẩu Kích thước: (D700*R290*C330)cm Tiêu chuẩn: Bộ giáo dục và đào tạo Chất liệu: Nhựa cao cấp kết hợp khung thép chống gỉ Màu sắc: Phối các màu Độ tuổi: 2 – 5 tuổi