Sản phẩm

Hiển thị 61–72 trong 227 kết quả

 • Cầu trượt nhà khối liên hoàn 3 khối kèm xà đu HB10-032

  Cầu trượt nhà khối liên hoàn 3 khối kèm xà đu HB10-032

  38.000.000

  Mã sản phẩm:  HB10-032 Sản xuất tại:  Nhập khẩu nhựa và tự sản xuất khung thép Kích thước: (D800*R250*C330)cm Tiêu chuẩn:  Bộ giáo dục và đào tạo Chất liệu:  Nhựa cao cấp kết hợp khung thép chống gỉ Màu sắc:  Phối các màu Độ tuổi:  2 – 5 tuổi
 • Cầu trượt nhà khối liên hoàn đa năng 3 khối HB10-031

  Cầu trượt nhà khối liên hoàn đa năng 3 khối HB10-031

  38.000.000

  Mã sản phẩm:  HB10-031 Sản xuất tại:  Nhập khẩu nhựa và tự sản xuất khung thép Kích thước: (D600*R550*C330)cm Tiêu chuẩn:  Bộ giáo dục và đào tạo Chất liệu:  Nhựa cao cấp kết hợp khung thép chống gỉ Màu sắc:  Phối các màu Độ tuổi:  2 – 5 tuổi
 • Cầu trượt nhà khối liên hoàn đa năng 3 khối HB10-030

  Cầu trượt nhà khối liên hoàn đa năng 3 khối HB10-030

  38.000.000

  Mã sản phẩm:  HB10-030 Sản xuất tại:  Nhập khẩu nhựa và tự sản xuất khung thép Kích thước: (D800*R250*C330)cm Tiêu chuẩn:  Bộ giáo dục và đào tạo Chất liệu:  Nhựa cao cấp kết hợp khung thép chống gỉ Màu sắc:  Phối các màu Độ tuổi:  2 – 5 tuổi
 • Cầu trượt nhà khối liên hoàn đa năng 3 khối HB10-029

  Cầu trượt nhà khối liên hoàn đa năng 3 khối HB10-029

  38.000.000

  Mã sản phẩm:  HB10-029 Sản xuất tại:  Nhập khẩu nhựa và tự sản xuất khung thép Kích thước: (D800*R250*C330)cm Tiêu chuẩn:  Bộ giáo dục và đào tạo Chất liệu:  Nhựa cao cấp kết hợp khung thép chống gỉ Màu sắc:  Phối các màu Độ tuổi:  2 – 5 tuổi
 • Cầu trượt nhà khối liên hoàn 3 khối đa năng HB10-028

  Cầu trượt nhà khối liên hoàn 3 khối đa năng HB10-028

  35.000.000

  Mã sản phẩm:  HB10-028 Sản xuất tại:  Nhập khẩu nhựa và tự sản xuất khung thép Kích thước:  (D650*R250*C330)cm Tiêu chuẩn:  Bộ giáo dục và đào tạo Chất liệu:  Nhựa cao cấp kết hợp khung thép chống gỉ Màu sắc:  Phối các màu Độ tuổi:  2 – 5 tuổi
 • Cầu trượt nhà khối liên hoàn đa năng 3 khối HB10-027

  Cầu trượt nhà khối liên hoàn đa năng 3 khối HB10-027

  35.000.000

  Mã sản phẩm:  HB10-027 Sản xuất tại:  Nhập khẩu nhựa và tự sản xuất khung thép Kích thước:  (D700*R350*C330)cm Tiêu chuẩn:  Bộ giáo dục và đào tạo Chất liệu:  Nhựa cao cấp kết hợp khung thép chống gỉ Màu sắc:  Phối các màu Độ tuổi:  2 – 5 tuổi
 • Bộ cầu trượt nhà khối liên hoàn đa năng 3 khối con cá hồng HB10-026

  Bộ cầu trượt nhà khối liên hoàn đa năng 3 khối con cá hồng HB10-026

  35.000.000

  Mã sản phẩm: HB10-026 Sản xuất tại: Nhập khẩu nhựa và tự sản xuất khung thép Kích thước: (D600*R350*C330)cm Tiêu chuẩn: Bộ giáo dục và đào tạo Chất liệu:  Nhựa cao cấp kết hợp khung thép chống gỉ Màu sắc:  Phối các màu Độ tuổi:  2 – 5 tuổi
 • Cầu trượt liên hoàn 3 khối đa năng kèm xà đu HB10-025

  Cầu trượt liên hoàn 3 khối đa năng kèm xà đu HB10-025

  38.000.000

  Mã sản phẩm:  HB10-025 Sản xuất tại:  Nhập khẩu nhựa và tự sản xuất khung thép Kích thước:  (D850*R500*C330)cm Tiêu chuẩn:   Bộ giáo dục và đào tạo Chất liệu:   Nhựa cao cấp kết hợp khung thép chống gỉ Màu sắc:  Phối các màu Độ tuổi:    2 – 5 tuổi
 • Cầu trượt liên hoàn 3 khối đa năng HB10-023

  Cầu trượt liên hoàn 3 khối đa năng HB10-023

  35.000.000

  Mã sản phẩm:  HB10-023 Sản xuất tại:  Nhập khẩu nhựa và tự sản xuất khung thép Kích thước:   (D670*R390*C330)cm Tiêu chuẩn:   Bộ giáo dục và đào tạo Chất liệu:   Nhựa cao cấp kết hợp khung thép chống gỉ Màu sắc:  Phối các màu Độ tuổi:    2 – 5 tuổi
 • Cầu trượt liên hoàn 3 khối đa năng HB10-022

  Cầu trượt liên hoàn 3 khối đa năng HB10-022

  35.000.000

  Mã sản phẩm:HB10-022 Sản xuất tại:Nhập khẩu nhựa và tự sản xuất khung thép Kích thước:(700*R390*C330)cm Tiêu chuẩn:Bộ giáo dục và đào tạo Chất liệu:Nhựa cao cấp kết hợp khung thép chống gỉ Màu sắc: Phối các màu Độ tuổi:2 – 5 tuổi
 • cau-truot-lien-hoan-3-khoi-da-nang-hb10-021

  Cầu trượt liên hoàn 3 khối đa năng HB10-021

  35.000.000

  Mã sản phẩm:HB10-021 Sản xuất tại:Nhập khẩu nhựa và tự sản xuất khung thép Kích thước: (D750*R220*C280)cm Tiêu chuẩn:Bộ giáo dục và đào tạo Chất liệu:Nhựa cao cấp kết hợp khung thép chống gỉ Màu sắc: Phối các màu Độ tuổi:2 – 5 tuổi
 • Cầu trượt liên hoàn 2 khối đa năng HB10-020

  35.000.000

  Mã sản phẩm:HB10-020 Sản xuất tại:Nhập khẩu nhựa và tự sản xuất khung thép Kích thước:(740*R290*C280)cm Tiêu chuẩn:Bộ giáo dục và đào tạo Chất liệu:Nhựa cao cấp kết hợp khung thép chống gỉ Màu sắc: Phối các màu Độ tuổi:2 – 5 tuổi